Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej

Szkoła Podstawowa w Paproci Dużej
Paproć Duża 53
18-305 Pęchratka
tel. : 864768698
e-mail: sp.parocduza@edukator.lomza.pl

Z życia szkoły